logo

Çevre Politikamız

Arma Elektrik

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi’nde Arma Elektrik Pano, ISO 14001 şartlarına uygun olarak Çevre Yönetim Sistemi unsurlarını dokümante etmiş olup, etkin bir şekilde uygulayarak sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Arma Elektrik Pano, Entegre Yönetim Sistemi konusundaki hedeflerini ve çevre performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan, ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri’ni kapsayan tek bir Entegre Politika oluşturmuştur.