logo

Kalite Politikamız

Arma Elektrik

KALİTE POLİTİKAMIZ

Arma Elektrik Pano, sistemin sürekli iyileştirilmesi, müşteri şartları ve yasal şartlara uygunluk güvencesi için; hizmet kapsamında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda;

  • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
  • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın kalite ve is sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, entegre yönetim sistemi anlayışını yasam felsefesi haline getireceğimizi,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
  • Entegre yönetim sistemini sürekli geliştireceğimizi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesini ve çevre kirlemesinin önlenmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.